tisdag 11 februari 2014

Mycket på gång

Hoppas jag!
Jag hoppas Saga tycker om Milton även denna gången och det blir parat. Jag hoppas att det blir valpar. Jag hoppas jag får lov att berika några familjer med valpar. Jag hoppas att det blir lagom jobbogt för dem.
Samtidigt som jag hoppas att min plats i Pudelklubben Västras styrelse ska leda till något gott. Om jag kan göra något gott för rasen i allmänhet och västras i synnerhet så är det fantastiskt.
Jag hoppas personliga motsättningar som yttras på olika medier ska lugna sig och sunt förnuft får råda. Att var och ens egenart och uppfattning respekteras.
Jag hoppas att mina pudlar här hemma får uppleva vårsol snart. Jag hoppas att vi låter våra hundar få tillfälle att gräva i ett dike, jaga möss runt stubbar, klättra på a-hinder och bestiga soffans ryggstöd. Samt vara hundar. Älskade och omhuldade. Friska och sunda.
Jag hoppas på så mycket. Jag hoppas det är ok med världens gång.